Sabtu, 10 Disember 2011

Baris

Benda-benda atau manusia yang berbaris secara berderet seperti kerusi, meja, orang, pokok, kedai, ayat, askar , murid sekolah, dan sebagainya.